MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ

SZCZECINEK 12.06.2021 R.

 

 

 

KOMUNIKAT

MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ

 

1.Termin: 12.06.2021 r /sobota/.

2.Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku , ul. Kopernika 18   Organizator: Uczniowski Klub Sportowy ,,Akrofitness’’ Szczecinek

3. Start: klasa młodzieżowa wg programu PZG we wszystkich konkurencjach zespołowych     i indywidulnych.

4. Wiek uczestników: zawodniczki i zawodnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe   tj :konkurencje zespołowe i indywidualne do 10 lat /rok urodzenia /   - konkurencje zespołowe i indywidualne do l2 lat /rok urodzenia /   5. Każdy uczestnik może wystartować w 2 konkurencjach.

6.Każdy z zaproszonych klubów może wystawić maksymalnie po 3 zespoły   w konkurencjach     zespołowych  i 3 w konkurencjach indywidualnych.

7. Konkurencje zespołowe zostaną przeprowadzone na macie gimnastycznej o wymiarach    6 m x 12 m, konkurencje skoków akrobatycznych na ścieżce Air track o wymiarach     10m x 2 x20 cm.

8.Komisja sędziowska , 1 sędzia z każdego klubu. Organizator zawodów nie zwraca kosztów  podróży sędziów.

9.Czas trwania Turnieju: 10.00 – 15.00   - próba sprzętu godz. 9.30

10 .Dokumentacja: obowiązuje polisa NW klubu , badania lekarskie zawodniczek      i zawodników, ewentualnie zgoda rodziców /opiekunów prawnych / ,dokument     oświadczenia ,rodo  oraz oświadczenia Covid  do pobrania w załączniku. W/w dokumenty    należy przedstawić podczas weryfikacji .Obowiązuje startowe 50,00 zł od uczestnika.     Udział publiczności w Turnieju ograniczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi         przepisami / w sali gimnastycznej może przebywać łącznie 50 %  obłożenia sali    / 100 osób/.      11.Zgłoszenia imienne z podaniem konkurencji startu oraz kategorią wiekową należy       przesłać na adres e-mail : akroaerofit@interia.eu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  5.06.2021r.

 kontakt : Wioletta Szydlak  tel. 608 554 258

12. Nagrody: za miejsca 1-3 statuetki, pozostałe miejsca medale oraz dyplom, nagradzanie  z podziałem na kategorie wiekowe      

13. Zaproszone miasta : Kołobrzeg , Borne Sulinowo, Czaplinek, Inowrocław, Gdańsk, Piła, Leszno.

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ 
SZCZECINEK 12.06.2021 R.

16 maja 2021


SZCZECINEK


AKROFITNESS